Bestilling

Slik bestiller du: Til denne adressen sender du en epost hvor du oppgir type og antall oster. Prisene finner du her. Sett på navn og adresse og du er klar. Bestillinger mottas også på postadresse:

Inderøy Økologiske gårdsmeieri
Vudduveien 369
7670 INDERØY

Og telefon:

74 15 39 84